Մեզ կարող եք գտնել!

<<Բեռլին-Խեմի>> ԲԸ Հայաստանյան Ներկայացուցչություն ՀՀ,ք.Երևան, Քաջազնունի փ. 4/1

Հեռ.: +374 10 500 771
office-armenia@berlin-chemie.com
Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք ներդիր թերթիկը: Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի: