Մեզ կարող եք գտնել!

BERLIN-CHEMIE ԲԸ Հայաստանյան ներկայացչություն
ՀՀ, ք․ Երևան, Քաջազնունի 4/1, 0070

Հեռ.: +374 10 500 771
office-armenia@berlin-chemie.com
Օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդացեք ներդիր թերթիկը: Բաց է թողնվում առանց դեղատոմսի: